Vindkraften i Sverige driver
omställningen till ett hållbart
energisystem i Europa Lär dig mer om vindkraft

Elcertifikatsystemet efter 2020 – kommentar till EM:s och NVE:s förslag

Energimyndigheten (EM) och Norges Vassdrags- och Energidirektorat (NVE) har lämnat förslag på hur respektive land kan fortsätta med elcertifikatsystemet. EM har även utrett en kvotkurva för tillkommande 18 TWh under... Läs hela artikeln

Min solstråle... mobilbild

Kommentar: NVE:s underlag om elcertifikat efter 2020

NVE (Norges vassdrags- og energidirekorat) har lämnat ett underlag om elcertifikatsystemets utformning efter 2020 som berör relevanta problemområden. Vi välkomnar att vikten av kontrollstationer och ett fortsatt samarbete mellan länderna... Läs hela artikeln

värpinge_

Kommentar: Sveriges ratificering av Parisavtalet

Idag ratificerade Sverige Parisavtalet, där 195 länder enades om att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader. Avtalet är nu ratificerat av så många länder att det träder i kraft den... Läs hela artikeln

Mer aktuellt