Välkommen till Svensk Vindenergi!

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft. Under 2014 producerade vindkraften 11,5 TWh, och hade en installerad effekt på 5 425 MW. Det utgör cirka 8 procent av den svenska elanvändningen.

charlotte unger

Bygg ut elnätet

E.ON meddelade igår att man med omedelbar verkan avbryter moderniseringsarbetet på kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 2, och istället börjar planera för en avställning. 24 juni 2015
charlotte unger

Det är klimatförändringen som är problemet, inte den ökande förnybara elproduktionen

Svenolof Karlsson skriver 22 juni i en artikel i Dagens Industri om de låga elpriserna som plågar energibranschen. I artikeln citeras Bosse Andersson, vice vd Svensk Energi, och han beskriver en oro som sägs handla om tvivel på att politikerna förstår konsekvenserna av sina beslut. 24 juni 2015
  • Vind 2015, 4-5 november

    Program klart. Bokat monter? Anmält dig?
  • Vindkraft - fakta

    Kvartal 2, 2015. Vår statistik och prognos för vindkraften.