Välkommen till Svensk Vindenergi!

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft. Under 2013 producerade vindkraften 9,9 TWh, och hade en installerad effekt på cirka 4 500 MW. Det utgör cirka 7 procent av elanvändningen i Sverige.

Ahl-närbild-brunt

Bra förslag om förnybar el i budgetproposition

Regeringen vill inleda diskussioner med Norge för att öka ambitionsnivån i elcertifikatsystemet till 2020. Målet bör vara ”minst 30 TWh” ny förnybar el, vilket ska ersätta nuvarande målsättning. Det framgår av budgetpropositionen som presenterades. 23 oktober 2014
Anton Steen_Svensk_Vindenergi_headshot_studio

Kommentar: Svar till Christofer Fjellner om EU:s 2030-ramverk

Christofer Fjellner skriver ett svar på sin blogg på Svensk Vindenergis kommentar angående att ett förnybarhetsmål till 2030 inte alls är ett hot mot den svenska kärnkraften. Fjellner menar att EU-kommissionen visat att ett bindande förnybarhetsmål leder till färre jobb, lägre tillväxt och högre energikostnader. 22 April 2014
Anton Steen_Svensk_Vindenergi_headshot_studio

Kommentar: Bindande mål för förnybar energi är inget hot mot den svenska kärnkraften

Den senaste tiden har flera företrädare för Moderaterna i olika sammanhang uppgett att ett bindande förnybarhetsmål till 2030 är ett hot mot den svenska kärnkraften. En slutsats som är felaktig av flera anledningar. 16 April 2014
  • Vind 2014

    Tack till alla som deltog på Vind 2014 - det blev helt fantastiskt!
  • Vindkraft - fakta

    Senaste statistik och prognos för vindkraft kvartal 3, 2014