Vindkraften i Sverige driver
omställningen till ett hållbart
energisystem i Europa Lär dig mer om vindkraft

C_U4738

Lägg inte utbyggnaden av förnybar energi i malpåse

Debatt i GP För att klara målet om ett helt förnybart elsystem 2040 och visa handlingskraft i förverkligandet av Parisavtalet måste regeringen säkra den fortsatta utbyggnaden av förnybar el. Energimyndighetens förslag... Läs hela artikeln

C_U4738

Negativt beslut om Blekinge Offshore sänder fel signaler

Regeringen fattar efter snart fyra års väntan ett negativt beslut till vindkraftsparken Blekinge Offshore och går därmed emot Mark och Miljööverdomstolen som menar att Försvarsmakten och vindkraften kan samexistera i området.... Läs hela artikeln

tomas_hallberg

Låt inte långsam nätutbyggnad bromsa omställningen

”Alla länder behöver ställa om och Sverige har fantastiska förutsättningar för förnybar elproduktion”, skriver Tomas Hallberg från Svensk Vindenergi idag i ett debattinlägg på Supermiljöbloggen.  En majoritet i riksdagen är... Läs hela artikeln

Mer aktuellt