Släcker du under Earth Hour lördagen 28 mars, kl 20.30?

EH_Foto-NASA-1170x280  Mer information hos WWF

Välkommen till Svensk Vindenergi!
Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft. Under 2014 producerade vindkraften 11,5 TWh, och hade en installerad effekt på 5 425 MW. Det utgör cirka 8 procent av av den svenska elanvändningen.

Mattias Wondollek, ekonomi och marknad, elnät, teknik, FoU, statistik och arbetsmiljö- och säkerhet

Välkommen uppgörelse mellan Sverige-Norge

I fredags slöts ett nytt avtal mellan Sverige och Norge kring det gemensamma elcertifikatsystemet. Det nya avtalet innebär bland annat att ambitionsnivån för förnybar elproduktion höjs från 26,4 till 28,4 TWh till år 2020 jämfört med 2012. Dessutom innebär ändringsavtalet att villkoren för aktörer i Sverige och i Norge blir mer lika genom att det svenska skatteundantaget för egenproducerad vindkraftsel försvinner. 17 mars 2015.
Anton Steen_Svensk_Vindenergi_headshot_utomhus

Ljudsignal från vindkraftverk ska skrämma bort fåglar

I både Finland och Sverige förekommer det att planerade vindkraftverk stoppas av hänsyn till utrotningshotade fåglar. Anton Steen, analytiker på branschorganisationen Svensk Vindenergi, kan dock inte uttala sig om hur vanligt det är. 12 mars 2015
  • Save the date!

    Boka redan nu in Vind 2015 i din kalender, 4-5 november syns vi igen!
  • Vindkraft - fakta

    Färsk statistik och prognos för vindkraft kvartal 4, 2014