Från och med den 1 oktober finns vi på,
Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr, 111 21 Stockholm.

Välkommen till Svensk Vindenergi!

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft. Under 2014 producerade vindkraften 11,5 TWh, och hade en installerad effekt på 5 425 MW. Det utgör cirka 8 procent av den svenska elanvändningen.

0000

Vår kommentar till Tyska energipolitiska lärdomar

Kommentar till Tyska energipolitiska lärdomar av Janerik Larsson, Svenska Dagbladet 6 oktober 2015. Vi håller helt med om att det är viktigt att dra lärdomar av andra länder i arbetet med energipolitiken. Däremot är det minst lika viktigt att förstå skillnaderna mellan andra länder och Sverige, när det gäller förutsättningar för utbyggnad av förnybar energi. 9 oktober 2015
0000

Svensk Vindenergis svar på FSL:s brev till riksdagsledamöter

Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL), har skrivit ett öppet brev till riksdagens ledamöter. Brevet innehåller en rad felaktigheter som vi vill rätta till. 24 september 2015
  • Vind 2015, 4-5 november

    Spännande program! Bokat monter? Anmält dig?
  • Vindkraft - fakta

    Kvartal 2, 2015. Vår statistik och prognos för vindkraften.