Välkommen till Svensk Vindenergi!

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft. Under 2015 producerade vindkraften 16,6 TWh, och hade en installerad effekt på 6 029 MW. Det utgör cirka 12 procent av den svenska elanvändningen.

charlotte unger

Replik: Osannolikt utspel av fantasifulla klimatskeptiker

Med anledning av Energiuppgörelsen skriver Jan Hedman och Henrik Wachtmeister från Föreningen Svenskt Landskapsskydd i en debattartikel i SvD att vindkraft är en investering med hög politisk risk och att vi bygger vindkraft för att sälja kraftigt subventionerad förlust-el. Svensk Vindenergi vill bemöta påståendena – som vi anser bygger på spekulationer och osannolika framtidsscenarier.
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi

Bra med långsiktighet – men vindkraftens lönsamhetsproblem förbises

I Energikommissionens blocköverskridande uppgörelse om den framtida elmarknaden, som nu offentliggjorts, utgör vindkraften en viktig del. Överenskommelsen innebär en fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion, som ska leda till att Sverige har ett 100 procent förnybart elsystem år 2040.