Vindkraften i Sverige driver
omställningen till ett hållbart
energisystem i Europa Lär dig mer om vindkraft

tomas_hallberg

Låt inte långsam nätutbyggnad bromsa omställningen

”Alla länder behöver ställa om och Sverige har fantastiska förutsättningar för förnybar elproduktion”, skriver Tomas Hallberg från Svensk Vindenergi idag i ett debattinlägg på Supermiljöbloggen.  En majoritet i riksdagen är... Läs hela artikeln

tomas_hallberg

Kommentar: Vindkraften och försvaret kan samexistera – även i Sverige

I SvD-artikeln Försvarets varning: Vindkraften måste stoppas (2016-11-03) skriver Jonas Gummesson att försvarets generaldirektör Peter Sandwall ska ha sagt att ”vindkraft påverkar den militära verksamheten negativt i alla delar”. Enligt Gummesson... Läs hela artikeln

tomas_hallberg

Replik: Kommunernas veto måste omprövas

Användandet av det så kallade kommunala vetot är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning. Lagstiftningen måste ändras så... Läs hela artikeln

Mer aktuellt