Vindkraften i Sverige driver
omställningen till ett hållbart
energisystem i Europa Lär dig mer om vindkraft

SRN: Fastighetsskatten för vindkraftverk ska vara 0,2 procent

Skatterättsnämnden har i ett besked fastslagit att fastighetsskatt för vindkraftverk ska beräknas till 0,2 procent av taxeringsvärdet, och inte till 0,5 procent som Skatteverket gjort gällande i sin tolkning. Bedömning: Fastighetsskatten på... Läs hela artikeln

Kommentar till ledare i SMP ”Vindkraft utan bärkraft”

I Smålandspostens ledare 2017-02-07 skriver Jacob Sidenvall att krisläget på elcertifikatmarknaden beror på att man har investerat i olönsamma energislag och att marknaden kräver mer och mer skattepengar. Vi delar... Läs hela artikeln

Replik: Låt inte de som gått i spetsen ta kostnaderna

Debatt i SvD Om förtroendet för energipolitiken ska bestå, måste partierna ta ansvar för att elcertifikatsystemet fungerar. Det skriver företrädare för vindkraftsbranschen. Energiminister Ibrahim Baylan (S) och Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise... Läs hela artikeln

Mer aktuellt