Välkommen till Svensk Vindenergi!

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft. Under 2015 producerade vindkraften 16,6 TWh, och hade en installerad effekt på 6 029 MW. Det utgör cirka 12 procent av den svenska elanvändningen.

charlotte unger

Brännande frågor för Energikommissionen

Ett hållbart samhälle kräver hållbara lösningar. Förnybarhetsbranschen väntar fortfarande på besked från Energikommissionen kring hur framtidens energimarknad ser ut, och vilka långsiktiga mål vi ska jobba efter. Vi på Svensk Vindenergi jobbar aktivt för att Energikommissionen ska ta kloka beslut gällande morgondagens energimarknad, med förnybart för ögonen.
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi

Replik: Svenska folkets vilja inte till kärnkraftens fördel

Företrädare från kärnkraftsfacken skrev på SvD Debatt (11/5) att vi bör folkomrösta om kärnkraftens framtid. De stödjer sig i denna uppfattning på en rapport som SOM-institutet i Göteborg gjort. Vi är bekanta med denna rapport och konstaterar i vår replik att kärnkraftsbranschen har tolkat den mycket kreativt.
  • Vind 2016, 26-27 oktober

    Boka in redan nu! Münchenbryggeriet Stockholm.
  • Vindkraft - fakta

    Ny statistik och prognos för vindkraft kvartal 1, 2016.