Välkommen till Svensk Vindenergi!

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft. Under 2014 producerade vindkraften 11,5 TWh, och hade en installerad effekt på 5 425 MW. Det utgör cirka 8 procent av den svenska elanvändningen.

0000

Vårt inspel inför Kontrollstation 2017

Tack för möjligheten lämna inspel angående Energimyndighetens uppdrag inom ramen för Kontrollstation 2017. Vi lämnar kommentarer kring de olika uppdragen och i bifogad promemoria redogörs mer ingående för de förbättringsåtgärder vi ser när det gäller Elcertifikatsystemet. 25 november 2015
0000

Vad betyder egentligen riksdagsbeslutet den 21 oktober?

Efter en vår och sommar fylld av osäkerhet är det nu positivt att beslut om justeringar inom elcertifikatsystemet tagits, vilka förbättrar systemets förutsättningar och funktion. Därmed kan vi nu vänta oss att prisnivåerna återställs vilket är positivt både för existerande och nya investerare. 10 november 2015
  • Vind 2015, 4-5 november

    Tack till alla som på olika sätt deltog!
  • Vindkraft - fakta

    Vår statistik och prognos för vindkraft kvartal 3, 2015.