Välkommen till Svensk Vindenergi!

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft. Under 2014 producerade vindkraften 11,5 TWh, och hade en installerad effekt på 5 425 MW. Det utgör cirka 8 procent av den svenska elanvändningen.

Mattias-Wondollek-2014-02-11_013 147183

Efterlängtad lösning på problematiken med tröskeleffekter

Igår offentliggjordes den nya regeringsförordning som möjliggör för Svenska kraftnät att ge lån till elnätföretag i syfte att underlätta för anläggningar av förnybar el att ansluta sig till elnätet. 15 april 2015.
Anton Steen_Svensk_Vindenergi_headshot_utomhus

Olika regler för nätanslutning mellan Sverige och Norge snedvrider konkurrensen i elcertifikatsystemet

Sverige och Norge har sedan 2012 en gemensam elcertifikatmarknad. Utgångspunkten för den gemensamma marknaden är enligt artikel 5 i det gemensamma avtalet att ”…elcertifikat ska utgöra tillräckligt stöd för att driva fram investeringar i anläggningar för förnybar elproduktion. Anläggningar bör därför inte få stöd utöver elcertifikat.” 31 mars 2015
  • Vind 2015, 4-5 november

    Bokningen har öppnat - boka plats nu!
  • Vindkraft - fakta

    Ny statistik och prognos för vindkraft kvartal 1, 2015