Global Wind Day – vindkraft i hela världen går samman

Vindkraftföreningar i länder runt om i världen anordnar Global Wind Day med aktiviteter såsom konferenser, tävlingar, utställningar och besök vid vindkraftverk för allmänheten. Budskapet om vindkraften som en del av en lösning på klimatproblematiken kommer att nå ut till över en miljon människor.

Global Wind Day genomförs den 15 juni varje år.

Global Wind Day ska öka allmänhetens kunskap om vindkraftens fördelar som energikälla och öka allmänhetens samt politikers stöd för vindkraftprojekt.

Svensk Vindkraftförening är arrangör i Sverige och  listar vilka vindkraftverk som är öppna under Gobal Wind Day och under vilka tider, se deras webbplats

Vill du ha mer information om Global Wind Day klicka här

Film 2012 – I love wind energy because …