Stora Förnybarhetspriset

Sista dagen för nominering i år var 5 september, tack till alla som nominerade.

Priset delas årligen ut till företag som genom betydande insatser visat vägen i omställningen av energisystemet. Syftet med priset är att lyfta fram förebilder inom näringslivet (utanför energibranschen) med insikt om behovet av att använda förnybar el och näringslivets viktiga roll i denna omställning. Priset delades första gången ut 2011.

Audi e-gas får Stora Förnybarhetspriset 2013

Stora Förnybarhetspriset delades ut av Annika Helker Lundström under konferensen ”Vind – Framtidens elförsörjning” på Waterfront i Stockholm.

Motiveringen lyder:

Med sitt nya koncept e-gas väver Audi samman det förnybara elsystemet och hållbara transporter. Genom fokus på effektivitet och klimat i varje led har Audi skapat en nästintill koldioxidfri process som både ger nya möjligheter att lagra överskottsel från vind och sol och tillför ett nytt utsläppsfritt drivmedel till marknaden.

Med el från vindkraftverk produceras vätgas som får reagera med den koldioxid som uppstår när förnybar biogas framställs från organiskt avfall. Resultatet blir en syntetisk gas, e-gas, som beräknas kunna försörja 1 500 av Audis nya gasbil A3 Sportback. Med ett brett systemperspektiv och genom mod och framsynthet visar Audi därmed vägen för ett klimatmässigt hållbart samhälle.

Hela pressmeddelandet (also in English)

Nils Simonsson, marknadschef Audi Sverige och Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

Nils Simonsson, marknadschef Audi Sverige och Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

År 2012 belönades Tesla Motors med Stora Förnybarhetspriset.

Motiveringen lyder:

Tesla Motors står för en mycket liten del av världens biltillverkning, men ingen annan tillverkare har på samma sätt gjort omställningen av transportsektorns energianvändning så attraktiv. Tesla tar också ett ansvar utöver det vanliga, genom att se till att deras elbilar kan snabbladdas med förnybar el. Tesla är en förebild för företag och entreprenörer världen över – Tesla har visat vägen.

Läs hela pressmeddelandet (also in English)

Energiminister Anna-Karin Hatt, Esben Pedersen, Tesla Nordic och Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi.

Energiminister Anna-Karin Hatt, Esben Pedersen, Tesla Motors och Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi.

Stora Förnybarhetspriset 2012 till Tesla Motors

Stora Förnybarhetspriset 2012 till Tesla Motors

Framför Tesla Roadster står mottagare av Stora Förnybarhetspriset Esben Pedersen, Tesla Nordic och Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

Stora Förnybarhetspriset 2011 – delades ut till IKEA

Eva Stål, IKEA och Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi belönar IKEA med Stora Förnybarhetspriset

Under Vind – TA TILLVARA KRAFTEN den 14-15 september 2011, delades Stora Förnybarhetspriset ut, vinnare blev IKEA.

Motiveringen till Stora Förnybarhetspriset 2011 lyder:

”IKEA har som målsättning att företagets alla byggnader ska använda 100 procent förnybar el. Som ett led i arbetet att nå målet har IKEA investerat i nio nya vindkraftverk i Dalarna, som skall försörja företagets 17 svenska varuhus med el. På detta sätt gör IKEA inte bara det aktiva valet att använda förnybar el, utan även valet att se till att den förnybara elen är nytillkommande el – den byggs med nya vindkraftverk. IKEA har också beslutat att installera 150 solcellsanläggningar i Europa och Nordamerika, varav 40 nu är på plats.”

Priset togs emot av Eva Stål, koordinator miljö och socialt ansvar på IKEA Svenska Försäljnings AB.

-Syftet med priset är att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el och näringslivets viktiga roll i denna omställning. IKEA har förstått sin roll och det är därför glädjande att få ge vårt första pris till IKEA, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Det vackra priset i återvunnet glas har formgivits av återvinningskonstnären Jonas Torstensson och ska få betraktaren att associera till vind i kombination med sol och vatten.