Visste du att

Den 19 februari, 2011

…ett vindkraftverk på 2 MW kan försörja ungefär 1 300 hushåll med el?