Anders Borg svarar på skriftlig fråga 2010/11:75

Den 24 november, 2010

Gunnar Sandberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att fastighetsskatten från vindkraftverk ska tillfalla kommuner i stället för staten.

Läs fråga och svar

Share