E.ON vill förenkla vindkraftsbyggande

Den 23 augusti, 2011

Det kan bli enklare för dem som bygger vindkraftverk att få tillstånd för de kraftledningar som ska gå från verken. Eon Elnät – som har ansvar för det lokala elnätet bland annat i södra Halland – vill slippa att få varje ledning prövad en och en.

Läs hela

Share