Försvaret backar om vindkraftverk

Den 5 oktober, 2010

Försvarsmakten upphäver sitt stopp för vindkraftverk på närmare avstånd än fyra mil från militära flygplatser. I de nya riktlinjerna har försvaret angett sin stoppgräns för varje enskild flygplats, men fyramilsgränsen finns oftast kvar i in- och utflygningsriktningarna.

Läs hela DNs artikel

Läs Försvarsmaktens pressmeddelande

Share