Produktionsrekord av vindkraft vecka 47

Den 2 december, 2010

Vindkraften slog nytt produktionsrekord under vecka 47. Preliminärt producerades cirka 120 GWh (miljoner kilowattimmar), vilket motsvarar en medeleffekt på runt 700 MW varje timme. Detta  i sin tur motsvarar nästan en kärnkraftsreaktor i effektstorlek.

Se statistik från Svensk Energi

Share