Sverige når EU-målet om förnybar energi åtta år före utsatt tid

Den 17 augusti, 2012

Sverige kommer att använda nära 50 procent förnybar energi redan i år, och därmed med marginal överträffa EU-målet för 2020, som är 49 procent. Det visar Svebios analys av Energimyndighetens kortsiktsprognos som redovisades häromdagen.

Läs hela

Share