WWF utser fyra svenska företag till Climate Solver 2017

Den 17 maj, 2017

Världsnaturfonden WWF har utsett sex stycken nordiska företag till så kallade Climate Solver då de i sin verksamhet kan bidra till att hjälpa till i omställningen till 100 procent förnybar energi skriver DI Digtial.

Läs mer här.

Share