• Bli medlem

    Engagera dig i vindkraft!
  • Press & Debatt.

    Följ våra debattartiklar och pressmeddelanden

Nyheter

HVDC-projekten hopar sig

Ordermässigt blev HVDC-året 2013 ett mellanår men flera nya aktörer från Japan, Korea, Kina och… Läs mer

16 januari, 2014

Gotlands smarta elnät ska bli självläkande

Energimyndigheten har beviljat 15 miljoner kronor i stöd till Gotlands Energi AB för etapp 2… Läs mer

15 januari, 2014

Varför är EU:s klimatpaket så viktigt?

Tre snabba frågor om EU:s klimatpaket som Ekots miljöreporter Annika Digréus, svarar på. 1. Varför… Läs mer

15 januari, 2014

Vindkraftverk kan ge 500 jobb

De projekterade nya vindkraftverken vid Ödmården – en stor möjlighet för söderhamnare. Bergvik Skog planerar… Läs mer

15 januari, 2014

Energiinspektion motverkar ökning av förnybar energi

Energimarknadsinspektionen står i dag i vägen för både utbyggnaden av mer förnybar energi och för… Läs mer

14 januari, 2014

Vifta på mobilen för att ladda den

En vindsnurra i millimeterklassen har testats med gott resultat. Det hävdar amerikanska forskare som vill… Läs mer

13 januari, 2014

Skogens sociala värden måste värderas

Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi, LRF, replikerar på helahälsingland.se Rune Eidensten, med flera, skriver på… Läs mer

10 januari, 2014

År 2013 ett bra år för gotländsk vindkraft

Det gångna året (2013) var ett bra år för vindkraften på Gotland, även om det… Läs mer

9 januari, 2014

Bevarandeplaner ses över för Sveriges Natura 2000-områden

Regeringen har i dag beslutat att ge landets länsstyrelser i uppdrag att uppdatera bevarandeplanerna för… Läs mer

9 januari, 2014

Fladdermöss stoppar vindkraft under natten

Piteå-Markbygden Vind AB har beslutat stänga nio vindkraftverk under nätterna i den kommande vindkraftsparken i… Läs mer

8 januari, 2014