• Bli medlem

    Engagera dig i vindkraft!
  • Press & Debatt.

    Följ våra debattartiklar och pressmeddelanden

Nyheter

Så vill regeringen säkra ekosystemens värden – för välfärden och näringslivet

Människan är beroende av ekosystemtjänster som ren luft och vatten. Dessa värden finns inte i… Läs mer

13 mars, 2014

Vindkraften ger jobb

Vindkraften ska ses som en stor industri i glesbygd. Det menar Vindkraftcentrum i Hammerdal. 400… Läs mer

13 mars, 2014

Debatt: Försenat reaktorprojekt driver upp svenskt elpris

Tyvärr har den finska kärnkraftpolitiken och kraftledningen inte bara drabbat finska företag och kunder utan… Läs mer

13 mars, 2014

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om beskattning av företag, kapital och… Läs mer

13 mars, 2014

Interpellation: Behovet av fler platser för yrkeshögskoleutbildningar

Interpellation 2013/14:346, Behovet av fler platser för yrkeshögskoleutbildningar, av Mats Pertoft (MP) till statsrådet Maria… Läs mer

13 mars, 2014

Debatt: Regeringen sjösätter ny havspolitik

Torsdag 13 mars tar regeringen ett samlat grepp om den svenska havs- och vattenpolitiken, och… Läs mer

13 mars, 2014

Hållbart miljardbygge för Polarbröd

Entreprenör Hållbar utveckling och respekt för framtiden. Det har hållit familjeföretaget Polarbröd igång i fem… Läs mer

12 mars, 2014

Debatt: Ta klimatet på allvar

EU:s medlemsländer ska förhandla fram en ny klimat- och energiöverenskommelse som ska gälla fram till… Läs mer

12 mars, 2014

Unikt skepp anlände till Piteå hamn

Det ser ut som ett vanligt lastfartyg, men drivs delvis med hjälp av vindkraft. På… Läs mer

12 mars, 2014

Lägre underhållskostnader för havsbaserad vindkraft

Ett nytt system för drift och underhåll av havsbaserad vindkraft är framtaget och kommer att… Läs mer

10 mars, 2014