• Bli medlem

    Engagera dig i vindkraft!
  • Press & Debatt.

    Följ våra debattartiklar och pressmeddelanden

Nyheter

Lagrådsremiss: Tröskeleffekter och förnybar energi

Sammanfattning I lagrådsremissen beskrivs huvuddragen i en övergångslösning som ska göra det möjligt att undanröja… Läs mer

6 februari, 2014

Debatt: Regeringen måste kräva att EU höjer klimatmålen

Det är både obegripligt och beklagligt att ett mål för energieffektivisering helt har slopats i… Läs mer

4 februari, 2014

Effektivare elmarknad

I dag tas ett viktigt steg mot en gemensam europeisk elmarknad. Det kan bana väg… Läs mer

4 februari, 2014

Paket för EU:s klimat- och energipolitik till 2030

Den 22 januari presenterade EU-kommissionen ett paket där bland annat ett förslag till nytt ramverk… Läs mer

3 februari, 2014

Debatt: Uppenbart att Odell ogillar vindkraften

Lise Nordin (MP) replikerar på Mats Odells artikel i Svenska Dagbladet. Det är uppenbart att… Läs mer

31 januari, 2014

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen att en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el… Läs mer

31 januari, 2014

Debatt: De som smutsar ned betalar inte

Matthias Rapp, ordförande för Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, Chalmers Tekniska Högskola, Lennart Söder, professor i elkraftsystem,… Läs mer

31 januari, 2014

Debatt: Vi kan bättre än Tyskland

Kungliga Vetenskapsakademiens, KVA, energiutskott tycks sakna kunskap om energisystemets utveckling (DI Debatt 27/1), men torgför… Läs mer

30 januari, 2014

Vindkraft i Barentsregionen fortsatt hett!

När vindkraftcentrum startade sin verksamhet 2009 lutade vi oss tillbaka på en beräkning som sa… Läs mer

29 januari, 2014

Debatt: Sveriges vindkraft guld för miljön och elköparna

Svar på Sven-Olof Westins insändare (23/1). Förra året gav den svenska vindkraften 9,7 TWh (miljarder… Läs mer

28 januari, 2014