• Bli medlem

    Engagera dig i vindkraft!
  • Press & Debatt.

    Följ våra debattartiklar och pressmeddelanden

Nyheter

Energiinspektion motverkar ökning av förnybar energi

Energimarknadsinspektionen står i dag i vägen för både utbyggnaden av mer förnybar energi och för… Läs mer

14 januari, 2014

Vifta på mobilen för att ladda den

En vindsnurra i millimeterklassen har testats med gott resultat. Det hävdar amerikanska forskare som vill… Läs mer

13 januari, 2014

Skogens sociala värden måste värderas

Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi, LRF, replikerar på helahälsingland.se Rune Eidensten, med flera, skriver på… Läs mer

10 januari, 2014

År 2013 ett bra år för gotländsk vindkraft

Det gångna året (2013) var ett bra år för vindkraften på Gotland, även om det… Läs mer

9 januari, 2014

Bevarandeplaner ses över för Sveriges Natura 2000-områden

Regeringen har i dag beslutat att ge landets länsstyrelser i uppdrag att uppdatera bevarandeplanerna för… Läs mer

9 januari, 2014

Fladdermöss stoppar vindkraft under natten

Piteå-Markbygden Vind AB har beslutat stänga nio vindkraftverk under nätterna i den kommande vindkraftsparken i… Läs mer

8 januari, 2014

Mål om förnybart uppnått i förtid

Sverige har redan nu uppnått de mål om förnybar energi som EU och Sverige satt… Läs mer

7 januari, 2014

Debatt: Havsvind framtidens energi

Det byggs stora volymer havsbaserad vindkraft utanför Europas kuster. Men den kan stå på max… Läs mer

7 januari, 2014

Sveriges andra rapport om utvecklingen av förnybar energi enligt artikel 22 i Direktiv 2009/28/EG

Denna rapport utgör Sveriges andra rapportering enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG… Läs mer

23 december, 2013

Debatt: Sverige har möjlighet att bli energiproducent för hela Europa

Fredrick Federley (C), riksdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet i debatt på Second Opinion. Energipolitiken är… Läs mer

20 december, 2013