• Bli medlem

    Engagera dig i vindkraft!
  • Press & Debatt.

    Följ våra debattartiklar och pressmeddelanden

Nyheter

Replik: Fler studier om framtidens energisystem behövs

Framtiden är osäker så självklart är alla studier om framtiden osäkra. Det finns många möjliga… Läs mer

26 februari, 2014

Debatt: EU bör sätta högre klimatmål

Alliansregeringen vill se högre ambitioner när det gäller klimatpolitiken i EU. Vi vill också och… Läs mer

25 februari, 2014

Älvsborgsvind förvärvar ett vindkraftverk från O2

Älvsborgsvind AB investerar i ett nyckelfärdigt vindkraftverk från O2. Verket byggs för närvarande i en… Läs mer

24 februari, 2014

Vindkraftverket på Utö tas bort

Det 30 meter höga vindkraftverket på Utö stör försvarets övningsverksamhet och kommer att vara tvunget… Läs mer

24 februari, 2014

Protester mot vindkraft är naturligt

Synpunkterna gällande vindkraftsprojektet Grävlingkullarna är många. Motståndet finns, men projektledare Pia Hjalmarsson tror på en… Läs mer

21 februari, 2014

Skellefteå Kraft skriver avtal med kinesisk leverantör av vindkraft

Skellefteå Kraft har skrivit ett avtal med Dongfang Electric Corporation Ltd, DECL, om köp av… Läs mer

21 februari, 2014

Ny utredning tittar på alternativ baskraft

Kärnkraften har de senaste åren stått för ca 40 procent av den svenska elförsörjningen. Nu… Läs mer

20 februari, 2014

Vindkraften är en viktig utmaning för Värmland

Vindkraftens miljöpåverkan, hur människa, djur och natur påverkas av vindkraftutbyggnad, stod på schemat när handläggare… Läs mer

19 februari, 2014

EU ska satsa på grön tillväxt

Nu är det upp till ledarna i Sverige och övriga EU- länder att ta täten… Läs mer

19 februari, 2014

Rekordtryck på universitetet i Uppsala

Antalet sökanden till Uppsala universitet har skjutit i höjden inför höstens terminsstart och ligger på… Läs mer

19 februari, 2014