• Bli medlem

    Engagera dig i vindkraft!
  • Press & Debatt.

    Följ våra debattartiklar och pressmeddelanden

Nyheter

Blaikenprojektet högintressant för EU

Vindparken på Blaiken har som ett av fyra svenska projekt nominerats för stöd från EU:s… Läs mer

6 september, 2012

Militärt nej kostsamt för vindkraften

Försvarets nej till vindkraft med oklara motiveringar i mer än halva södra Sverige tvingar vindkraften… Läs mer

6 september, 2012

Det går inte att gräva ner stamnätet

Daniel Löfstedt, Second Opinion, skriver på uppdrag av Svensk Energi. Precis som andra elnätsföretag brottas Svenska… Läs mer

5 september, 2012

Jag tror det blir bra med vindkraft

Karl Gunnar Lind i Liden är en av dem som kan få vindkraftverk på sin… Läs mer

5 september, 2012

Militärens restriktioner kostar vindkraften miljarder

Anders Lyberg, Vindin AB, Basindustrins Vindkraftsbolag, Bo Strandberg, Wallenstam Naturenergi AB och Gunnar Eriksson, Gothia… Läs mer

5 september, 2012

Fortum satsar på vågor

Göran Hult, Fortum Sverige, som ökar sin satsning på vågkraft, med anläggning i Portugal. Hur… Läs mer

4 september, 2012

Debatt: Det är förnybart som byggs ut

Tomas Kåberger, ordförande för Förnybarhetsrådet, ­professor vid Chalmers tekniska högskola. Tidigare generaldirektör för ­Energimyndigheten, skriver… Läs mer

3 september, 2012

Så vill Energimyndigheten effektivisera tillståndsprocessen för förnybar el

Samordnad prövning, mer resurser till de som handlägger ansökningar, och lättare att göra rätt från… Läs mer

3 september, 2012

Havsbullret kartläggs

Fartygstrafik och anläggningsarbeten i havet bullrar så mycket att både fiskens och däggdjurens naturliga beteende… Läs mer

3 september, 2012

Innovatum satsar på vindkraft

Nu är ett nytt projekt på gång med Innovatum som en aktör. Med målet att… Läs mer

31 augusti, 2012