Vi finns mitt i Stockholm

Besöks- och postadress: Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr,
111 21 Stockholm
E-post: info@svenskvindenergi.org
Organisationsnummer: 769609-1250

Visa karta

Medarbetare

C_U4738Charlotte Unger Larson, vd
E-post: charlotte.unger.larson@svenskvindenergi.org
Mobil: 070-190 86 53

 

tomas_hallberg

Tomas Hallberg, medlemskontakter, medlemskap, tillstånd, arbetsmiljö- och säkerhet
E-post: tomas.hallberg@svenskvindenergi.org
Mobil: 070-164 44 53

 

alexandra_lindforsAlexandra Lindfors, marknad, offshore, EU och internationellt
E-post: alexandra.lindfors@svenskvindenergi.org
Mobil: 070-331 75 05

 

ylva_tengbladYlva Tengblad, konferenser och kommunikation
E-post: ylva.tengblad@svenskvindenergi.org
Mobil: 0730 25 10 84

 

mattias16760

Mattias Wondollek, elnät och marknad, teknik, FoU, statistik

(Föräldraledig, åter i tjänst 1 januari 2017)
E-post: mattias.wondollek@svenskvindenergi.org
Mobil: 070-164 44 51