Vi finns mitt i Stockholm

Besöks- och postadress: Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr,
111 21 Stockholm
E-post: info@svenskvindenergi.org
Organisationsnummer: 769609-1250

Visa karta

Medarbetare

C_U4738Charlotte Unger Larson, vd
E-post: charlotte.unger.larson@svenskvindenergi.org
Mobil: 070-190 86 53

 

tomas_hallberg

Tomas Hallberg, medlemskontakter, medlemskap

(Frånvarande, tills vidare)
E-post: tomas.hallberg@svenskvindenergi.org
Mobil: 070-164 44 53

alexandra_lindforsAlexandra Lindfors

Slutar 17 mars 2017

 

ylva_tengbladYlva Tengblad, konferenser och kommunikation
E-post: ylva.tengblad@svenskvindenergi.org
Mobil: 0730 25 10 84

 

mattias16760

Mattias Wondollek, elnät och marknad, teknik, FoU, statistik
E-post: mattias.wondollek@svenskvindenergi.org
Mobil: 070-164 44 51

 

Beatrice Teurneau, tillstånd, offshore, EU och internationellt
Börjar 3 maj 2017