Externa rapporter

Cross border capacity study Finland-Sweden

20 december, 2016

Electricity Market Design for a Reliable Swedish Power System

30 oktober, 2016

Produktionskostnader för vindkraft i Sverige

6 september, 2016

The power to change: Solar and Wind Cost Reduction

1 juni, 2016

Nordic Energy Technology Perspective

24 maj, 2016

Vindvals lägesrapport 2016

16 februari, 2016

Aiming High – rapport från EWEA

21 november, 2015

Nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen

22 september, 2014

Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark

6 mars, 2014

Förnybara möjligheter – en idéskiss från Förnybarhetsrådet

19 september, 2013

Lennart Söder: En studie om behovet av reglerkraft. Version 2.0

15 mars, 2013

Inget att klaga på. Dalforsbornas upplevelse av vindkraftspark på Hedboberget

27 februari, 2013

Havsbaserad vindkraft i Östersjön

10 december, 2012

Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

10 november, 2011

SOM-institutets undersökning: Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

26 oktober, 2011
Sida 1 av 212