Externa rapporter

Vindvals lägesrapport 2016

16 februari, 2016

Aiming High – rapport från EWEA

21 november, 2015

Nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen

22 september, 2014

Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark

6 mars, 2014

Förnybara möjligheter – en idéskiss från Förnybarhetsrådet

19 september, 2013

Lennart Söder: En studie om behovet av reglerkraft. Version 2.0

15 mars, 2013

Inget att klaga på. Dalforsbornas upplevelse av vindkraftspark på Hedboberget

27 februari, 2013

Havsbaserad vindkraft i Östersjön

10 december, 2012

Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

10 november, 2011

SOM-institutets undersökning: Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

26 oktober, 2011

Vindkraft – en möjlighet för biologisk mångfald på slätten?

26 oktober, 2011

Life cycle assessment of a multi-megawatt wind turbine

26 oktober, 2011

Vindkraft – en möjlighet förbiologisk mångfald på slätten?

26 oktober, 2011

Ställ om till 100 procent förnybar energi på naturens villkor

26 oktober, 2011

Lägre elpriser om Sverige väljer EU:s samarbetsmekanismer

26 oktober, 2011
Sida 1 av 212