• Bli medlem

    Engagera dig i vindkraft!
  • Press & Debatt.

    Följ våra debattartiklar och pressmeddelanden

Våra remissvar

Svenska kraftnäts nätutvecklingsplan 2016-2025

24 november, 2015

Energimarknadsinspektionens rapport om tröskeleffekter och förnybar energi – förslag till permanent lösning

13 november, 2015

Förutsättningar för att göra Vindbrukskollens e-tjänst obligatorisk i vindkraftsärenden

7 oktober, 2015

Energimyndighetens rapport – Havsbaserad vindkraft

21 augusti, 2015

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

4 maj, 2015

Regeringskansliets promemoria om höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020

27 februari, 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på NVEs Svar på tilleggsoppdrag i forbindelse med kontrollstasjonen for elsertifikatordningen justering av kvotekurven

20 januari, 2015

Socialdepartementet – En effektivare Plan- och bygglag

1 december, 2014

Energimyndigheten – Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkaftverk

29 oktober, 2014

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”

13 maj, 2014

Svensk Vindenergis synpunkter på EI:s föreskrifter om utformning av tidsplaner avseende anslutningar

7 april, 2014

Energimyndigheten – vidareutveckling Vindbrukskollen

21 mars, 2014

Miljödepartementet – Hushållning med havsområden

18 december, 2013

Miljödepartementet – Direktiv om havsplanering och integrerad kustförvaltning

18 december, 2013

Näringsdepartementets promemoria om tröskeleffekter och förnybar energi

16 december, 2013
Sida 1 av 512345