Statistik om vindkraft


I vänsterkanten finns statistik samlad under olika år. Det är bland annat statistik från Svensk Vindenergi och WindEurope (som tidigare hette EWEA).