Välkommen att anmäla dig till Vind 2015

Gå vidare direkt till Registreringen.

Sista dagen för anmälan utan förhöjd avgift är 16 oktober. Vid bokning efter 30 oktober och anmälan på plats kan vi dessvärre inte garantera förtäring under dagen. Alla priser är exklusive moms.

Priser Vind 2015

 

VIND-biljett (utställning och seminarier)

Entré till seminarium och utställning under båda dagarna. I biljettpriset ingår lunch båda dagarna samt för- och eftermiddagskaffe dag 1 och förmiddagskaffe dag 2. Vid anmälan efter den 16 oktober tillkommer en avgift på 500 kronor för medlem, 700 kronor för ej medlem.

Medlem                                5 990 kronor
Ej medlem                            7 990 kronor

VIND-biljett: Offentlig sektor

Avser anställda på myndigheter, länsstyrelser och kommunala förvaltningar. Entré till seminarium och utställning under båda dagarna. I biljettpriset ingår lunch båda dagarna samt för- och eftermiddagskaffe dag 1 och förmiddagskaffe dag 2. Vid anmälan efter 16 oktober tillkommer en avgift på 250 kronor.

Offentlig sektor                    2 550 kronor

VIND-biljett: Student

Minimum studieomfattning är 75 % av heltid. Ta med din studentlegitimation för uppvisande vid entrén. Entré till seminarium och utställning under båda dagarna. I biljettpriset ingår lunch båda dagarna samt för- och eftermiddagskaffe dag 1 och förmiddagskaffe dag 2. Vid anmälan efter 16 oktober tillkommer en avgift på 100 kronor.

Student                                990 kronor

Biljetter utställning

Entré till utställning. I biljettpriset ingår lunch båda dagarna samt för- och eftermiddagskaffe dag 1 och förmiddagskaffe dag 2. Vid anmälan efter 16 oktober tillkommer en avgift på 100 kronor.

Utställning 2 dagar (4-5 nov)                      1 390 kronor
Utställning 1 dag (4 nov)                               790 kronor
Utställning 1/2 dag (5 nov)                            700 kronor

Uppgradering

VIND-biljett (uppgradering från utställning, gäller endast utställare)

Uppgradering utställare, medlem               4 990 kronor
Uppgradering utställare, ej medlem           6 990 kronor
Uppgradering gäst-biljett, ej medlem         7 840 kronor

Gästbiljetter

Med ”gäst” avses affärskontakt som bjudits in av utställare. Biljetten kan alltså inte nyttjas av anställda hos de utställande företagen eller kontakter bland medlemsföretag.

Gästbiljett (endast entré)                            150 kronor
Gästbiljett (måltidsbiljett, 1 dag)                  410 kronor