Program & Talare

Årets tema var ”Ett förnybart Europa?” Här hade vi i vindkraftsbranschen konkreta chanser att påverka utvecklingen och debatten runt ekonomi, marknad, elnät och regleringsfrågor. Ett nytt inslag på årets Vind var ett samlande interaktivt diskussions- och innovationstorg i utställningshallen. För andra året i rad medverkade också Nätverket för vindbruk med parallella seminarier.

Så här såg programmet ut.

Länkar till föreläsarnas presentationer:
Läggs upp löpande allteftersom de inkommer

Seminariesalen
Agneta Wieslander, Vattenfall
Christian Vogt, Stadtwerke München
Giles Dickson, EWEA
Fredrik Dolff, Nätverket För Vindbruk
Irene Bernald, Audi
Lars Andersson, Energimyndigheten
Louise Manestam, IKEA
Mattias Wondollek, Svensk Vindenergi

Torget
Emma Bednarcik, Vattenfall
Eva Sjögren, Enercon
Hans Ole Lørup, SgurrEnergy
Joachim Binotsch, BBB
Michael Henriksson, Gamesa
Sanna Mels, STandUP for Wind
Thomas Nilssson, Axpo

Nätverket för Vindbruk
Se extern webbplats