Agenda Torget

För diskussion och innovation

Träffa experterna, ställ alla frågor du vill ha svar på, och uttryck din eller ditt företags åsikt!

På Torget erbjuds du ett mindre forum med mer utrymme för dialog som ett alternativ till debatten i den stora seminariehallen. Varje timme hålls en kärnfull mikropresentation i ett utvalt ämne som följs upp av en öppen diskussion mellan föreläsare och publik. Hit kommer också föreläsare från seminariehallen för ett mer personligt eftersnack.

På Torget finns dessutom en stor diskussionsvägg som vi döpt till Vindrutan – där kan du löpande göra inlägg i debatten, önska dig svar från politiker eller föreläsare och ta del av andras åsikter om framtiden. Välkommen in i vimlet!

ONSDAG 4 NOVEMBER

____________________________________________

09.00  Samtal med Försvarsmakten
Hur vi kan utveckla metoder för analys och informationsspridning? Så samverkar vi genom tidiga och löpande dialoger kring vindkraftsprojekt.

– Camilla Bramer, planarkitekt och Tjf. delprocessledare fysisk planering, samt överste Lars Träff, chef produktionsledningens infrastrukturavdelning

10.00  Nytt försäljningsmönster för maximerat produktionsvärde
Vi ser en ökade trend av prisvolatilitet, där intäkterna för vindkraftsel faller när det blåser som bäst. Detta är problematiskt för producenten, men nytänkande kring, onpeak/offpeak – försäljningar erbjuder attraktiva lösningar.

– Erik Bergström, analytiker och portföljförvaltare, Scandem och Fredrik Bergström, Key Account Manager, Dalakraft

10.30  Eftersnack!
Träffa föreläsare från förmiddagens sessioner och ställ de frågor som inte hanns med på scen.

11.00  Nästa generations PPA
Axpo presenterar årets tråkigaste nyhet – Nästa generations PPA. Säkra kassaflödet, minska risken och få bättre finansiella förutsättningar med vår nya produkt.

– Thomas Nilsson, Senior Originator, Axpo

12.00  Eftersnack!
Träffa föreläsare från förmiddagens sessioner och ställ de frågor som inte hanns med på scen.

13.15  New business models to survive in a changing market
When renewable subsidy schemes are being phased out at the same time as we see low electricity prices we need to think of new ways to do business. With a mature technology and low production cost, wind power is facing a bright future.

– Michael Henriksson, Commercial Manager – Gamesa Scandinavia

14.00  Avisningsteknik och driftoptimering
Beprövade system och externa valideringar är avgörande för byggnation och service av vindkraft i kallt klimat.

– Eva Sjögren, Sales, ENERCON Sverige

15.00 Vindbrukets nyttoeffekter i samhället
Här får du en överblick av vindbrukets nyttoeffekter i samhället såväl regionalt som nationellt, baserat på ett urval av de senaste fallstudierna som har gjorts inom ämnet. Särskilt fokus på arbetstillfällen.

– Emma Bednarcik Abdulhadi, Business development intern, Vattenfall Vindkraft

15.35  Eftersnack!
Träffa föreläsare från förmiddagens sessioner och ställ de frågor som inte hanns med på scen.

16.00  Tysta vindkraftverk – svart magi eller verklighet?
Om möjligheten att minska störande ljud från vindkraftverk.

– Pontus Thorsson, Teknologie Doktor i akustik, Akustikverkstan/Chalmers

17.00  Eftersnack!
Träffa föreläsare från förmiddagens sessioner och ställ de frågor som inte hanns med på scen.

 

TORSDAG 5 NOVEMBER

____________________________________________

09.00  Optimise wind production at managed forestry sites
A wind engineering methodology package that promises to improve production by 5% or more whilst reducing loadings and extending asset life.

– Hans Ole. Lørup, Nordic Business Manager, Sgurr Energy

10.00  Advanced Turbine Rescue
Trots att teknikern spenderar över 90% av sin tid i nacellen ingår räddning från densamma extremt sällan i säkerhetsutbildningarna. Advanced Turbine Rescue erbjuder vägen till en säkrare arbetsmiljö.

– Joakim Fernulv, vd, Rope Access Safety Training

10.30  Eftersnack!
Träffa föreläsare från förmiddagens sessioner och ställ de frågor som inte hanns med på scen.

11.00  Senaste forskningen: Ljud- och acceptansfrågor
Hur etablerar vi vindkraft på ett sätt som gör att grannar och närboende accepterar vindkraften? Hur kan delaktighet i planeringsprocessen förändra närboendes syn på vindkraften?

– Karl Bolin och Sanna Mels, STandUP for Wind

12.00  Improved Wind Measurement Technology
Which will become the state-of-the-art measurement technology on all wind markets the coming years? This speaker claims it is LiDAR – come hear why and decide whether you agree or believe differently!

– Joachim Binotsch, CEO of BBB

12.30  Eftersnack!
Träffa föreläsare från förmiddagens sessioner och ställ de frågor som inte hanns med på scen.

13.00  Senaste forskningen: Vindresurser och parkoptimering
Hur etablerar vi vindkraft på bästa sätt utifrån vindresurser i svenska förhållanden? Hur kan vi optimera våra parker?

– Stefan Ivanell och Johan Arnqvist, STandUP for Wind