Vind 2016 på Münchenbryggeriet i Stockholm

Seminarier, kunskapsinhämtning och nätverkande

Spännande möten och intressanta diskussioner

Nu är webben för VIND 2017 öppen!

———

VIND 2016 gjorde succé på Münchenbryggeriet

Omkring 750 deltagare och 40 utställare skapade tillsammans Nordens största återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen.

Årets tema var ”Från inställning till omställning” och lade tyngdpunkten på Sverige. Världens länder har enats om målet, nu ska varje nation påbörja omställningen. Den 26-27 oktober fyllde vindkraftsbranschen Münchenbryggeriet, vars anrika lokaler är symboliska för industrins centrala roll i den omställning som svensk energi står inför.

Energiminister Ibrahim Baylan inledde och finansmarknadsminister Per Bolund avslutade. Utställningshallen sjöd av energi, möten och nätverkande, på utställarscenen skedde löpande minipresentationer för att väcka debatt och diskussion. Nätverket för vindbruk medverkade med parallella seminarier. Som vanligt avslutades första dagen med en gemensam middag, med levande musik och utsikt över Stockholms vatten och Stadshus.

Vi ses igen den 11-12 oktober 2017!

 

charlotte unger

Charlotte Unger
Vd, Svensk Vindenergi